Dikkat Eksikliği

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu çocukluk döneminin en sık rastlanılan kendini dikkat eksikliği, aşırı hareketlilik ve dürtüsellikle gösteren nöropsikiyatrik bir bozukluktur. Okul öncesi dönemden başlayıp, ergenlik ve erişkinlik dönemlerinde de dikkat dağınıklığı,akademik başarıda düşüklük, toplumsal uyumda güçlük, davranış problemleri, duygusal problemler devam edebilmektedir.

Öğrenme için gereken süre kadar bekleyememe, verilen işi tamamlayama ma, uygun davranış zinciri oluşturamama, düşüncelerini değerlendirerek, olası sonuçlarını gözden geçirmeden harekete geçme nedeniyle hata yapma sıklığının artması, etkili bir öğrenme için zihnini belli bir konuda yoğunlaştıramayacak kadar kısa süreli dikkat bu bireylerin öğrenmelerini olumsuz yönde etkilemektedir.

Bütün bunlarla paralel olarak okul ortamında akran ve öğretmenleriyle, evde aile bireyleriyle ve diğer kişilerle iletişimde ortaya çıkan güçlükler bu çocukların toplumsal kabullerini olumsuz yönde etkilemektedir.

Sınıfta, uygun olmayan durumlarda gezinme, kurallara uymada güçlük, otoriteyi kabul etmeme, öğretmeni ve arkadaşlarını dinleyememe, sürekli konuşarak diğer çocukların dikkatini dağıtma, verilen ödevi tamamlayamama gibi sorunlar dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocukların okul ortamlarında gözlenen en önemli sorunlardır.