Adolesan Dönemi

Ergenlik dönemi genel olarak, çocukluktan çıkış ve yetişkinliğe adım atış arasındaki ara bir dönem olarak tanımlansa da,gelişimsel süreç içerisinde kendine özgü koşulları olan,kişinin kendini yapılandırdığı, bir değerler sistemi oluşturduğu,

yeni ilişkiler, beklentiler, planlar ve tasarılar yumağı içerisinde kendine özgü bir dünya görüşü geliştirdiği yada geliştirmeye çalıştığı son derece aktif ve arayışlarla karakterize olan bir sürece karşılık gelir. Ergenlik dönemiyle birlikte kişi çocukluktan çıkar ve yetişkin yaşantısının ilk provalarını yapmaya başlar. “Ergen” olarak tanımlanan kişi ne çocuktur ne de yetişkin. Bu iki uç nokta arasında, bir anlamda “ne” yada “kim” olduğunu bulmaya çalışan bir kişidir. Çocukluktan yeni çıktığı için bazen küçük bir çocuk, öte yandan acemi bir yetişkindir. Çocuk olarak aileden aldığı değerler ve rollerle toplumsallaşma sürecinde gördüğü değer ve rolleri kıyaslayan “ergen birey” ikisi arasında bir uzlaşma sağlayarak kendine uygun bir kimlik yaratma çabasındadır. “ergen birey” kendine özgü bir kimlik oluştururken öncelikle kendi ailesine özerk, bağımsız, kendi ayakları üzerinde durabilen birisi olduğunu ispatlamaya çalışır.

KURUMUMUZDA ERGEN BİREYLERE YÖNELİK OLARAK SUNULAN HİZMETLER

Kurumumuza devam eden ergenlik dönemindeki çocuklarımız için; Okula Uyum Çalışmaları, Fiziksel ve Duygusal Gelişimleri ile ilgili bilgi verici danışmanlık dizmetleri, Duyguların farkına varma, kendini ifade etme çalışmaları yürütülmektedir. Bununa birlikte ailelerimizin kurumumuza devam etmeyen ancak ergenlik döneminde olan çocukları için de bazı çalışmalar yürütülmektedir. Ergen bireyin gereksinimi doğrultusunda; sınav kaygısıyla baş etme, çatışma çözme, sağlıklı iletişim kurma, kendini ifade etme, ders programı hazırlamaya yönelik hizmetler sunulmaktadır.