Duyu Bütünleme Terapisi

Bir duyu organı yolu ile alınan bilgi, süreçlenirken diğer duyu sistemlerine de çevrilir. Bu yeti, herhangi bir şeyi tümüyle anlamamızı ve onu çeşitli görüş açılarından irdelememizi mümkün kılar. öğrenmek için bir tek duyudan alınan mesaj yeterli değildir, bütün duyularımızı kullanarak algılamaya ve algılanan mesajlar arasında ilişki kurmaya gerek vardır.

Çevremizde olup bitenle ilgili farkındalığımız duyular yoluyla topladığımız bilgiyi analiz edip, yorumlamamızla mümkün olmaktadır. Duygu sistemleri yoluyla yani görsel, işitsel, dokunma, tatma, koklama ve diğer duyusal yollarla toplanan bilgileri süreçleme güçlükleri olan çocuklar, aynı şekilde duygusal süreçte de zorluklar yaşarlar.

Duyusal bilgileri süreçlemede güçlükleri olan çocuklar, yüksek düzeyde bir kavrama gerçekleştirmek için gereken duyusal takım çalışmasını gerçekleştiremezler.