Aile Danışmanlık Birimi

Super User tarafından yazıldı.. Yayınlanma Destek Birimler

Aile Danışmanlığı, ailelere verilen Psikolojik Danışmanlık hizmetinin genel adıdır. Bu hizmetin içeriğinin neler olacağı, her ailenin kendine özgü gereksinimlerine göre belirlenmektedir. Başka bir deyişle, her aile kendi gereksinimleri doğrultusunda danışmanlık hizmeti almaktadır. Aile danışmanlık ünitesi,

ailelerimizin sıkıntı ve sorunlarını gizli kalıp kalmayacağı endişesi yaşamadan anlatabilmeleri ve bu sayede rahatlayabilmeleri amacıyla kurulmuştur. Uzmanların görev aldığı Aile Danışmanlık ünitesi, mesleki ilke ve sorumluluklarına sadık kalarak ailelerimizin sorunlarıyla yakından ilgilenmeye devam etmektedir.

AİLE DANIŞMANLIK BİRİMİNDE NASIL BİR HİZMET VERİLMEKTEDİR?

Aile Danışmanlık birimi, kurumumuz tarafından ailelerimizin psikolojik gereksinimlerinin karşılanması amacıyla kurulmuştur. Yaşadıkları sorunlara alternatif çözüm yolları üretebilmelerini sağlamak, yaşadıkları kaygı durumlarına gerçekçi bakış açıları geliştirebilmek, açık ve anlaşılır bir iletişim kurarak yaşamlarını daha kaliteli sürdürmelerini sağlamak, kendilerini doğru ifade etmelerini sağlamak, karşılarındaki insanları doğru anlamalarına yardımcı olmak...vb amaçlar Aile Danışmanlık biriminde yürütülen hizmetlerin temel hedeflerini oluşturmaktadır. Bu hizmetler verilirken ailelerimizle kimi zaman bireysel olarak (Bireysel Psikolojik Danışma), kimi zaman da grup olarak diğer ailelerle birlikte (Grupla Psikolojik Danışma) görüşülmektedir.

Bunun yanı sıra, aile danışmanlık ünitesinde bilgi verici danışmanlık hizmetleri de verilmektedir. Ailelerimizin gereksinimleri doğrultusunda iletişim, stres, çatışma çözme, ergenlik psikolojisi...vb konularda toplantı ve seminerler düzenlenerek ailelerimizin bilgilenmeleri sağlanmıştır. Bu hizmetlerimiz ailelerimizden gelen talepler doğrultusunda devam etmektedir.