Eğitim Birimi

Super User tarafından yazıldı.. Yayınlanma Birimler

Çocuklarımızın her biri farklı özelliklere sahip, çocuklar için konulan tanılar onların semptomlarını belirtmekte fakat, çocuğun gelişimsel olarak hangi evrede olduğunu bildirmediği gibi, bu güçlükler altında yatan süreçler hakkında da bilgi vermemektedir. Yani iki çocuk aynı tanıyı almış olabilir ancak her ikisinin de yaşadığı güçlükler farklı olmaktadır.

Bu gerçekle bizler, aynı tanı üzerine kurulmuş standart programlar yerine, her bir çocuğun kendine özgü davranış ve özelliklerini göz önüne alarak eğitsel planlamalar ve uygulamalar yapmaktayız.

MERKEZİMİZDE 15 yıl boyunca birlikte çalıştığımız çok sayıda aile ve çocukta öncelikli olarak, çocuğun gelişimsel sürecinde zihinsel, duygusal, fiziksel olarak güçlenmesini, zorlukların üstesinden gelerek yaşantısını iyileştirmeyi sağlamaya çalıştık.

Özel eğitim hizmetleri sunulurken, çocuk ve aile için uygulanacak programların hazırlanması süreci çok önemlidir.

Özel eğitim desteğine başlarken, ilk adım değerlendirmedir. Çocuğun şu anki işlev düzeyi, yaşamı, ailesi, yakın çevresi, incelenerek bir bütün olarak değerlendirilmesi yapılır. Değerlendirme, planlanacak eğitim programının ayrılmaz ve en önemli parçasıdır. Bu nedenle değerlendirme ekibinin sahip olduğu bilgi ve becerilerin, deneyimlerinin de önemi büyüktür.

MERKEZİMİZDE değerlendirme basamağı 6 oturumda gerçekleştirilir. Aileden alınan bilgiler, gözlemler, testlerin uygulanması ve sonuçların analiz edilmesi ile değerlendirme basamağı tamamlanır.

İyi bir değerlendirmenin ardından ikinci adım ise amaçların belirlenmesidir. Eğitimle çocuğa kazandırılmak istenen nedir. Kazandırılması planlanan bilgi, beceri ve davranışların düzeyi ne olacaktır. Kimler tarafından uygulanacaktır. Sorularının yanıtları çok önemlidir. Bu yanıtların yer aldığı Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı, çocuğun gereksinimine, ilgisine, gelişim düzeyine uygun ve onun tüm gelişim alanlarındaki gereksinimlerini karşılayacak şekilde komisyon tarafından hazırlanır. Eğitim planı hazırlanırken, çocuğun belirlenen amaca ulaşabilmesi, istenilen davranışları ve bilgileri kazanması için kullanılacak yöntem ve teknikler belirlenmekte ve her çocuğun eğitim planında yer almaktad?r.

Eğitim planının uygulanmasının ardından, her çocuk için süreç performansını değerlendirme ölçümleri yapılmaktadır.

Bu basamakta, çocuklarımızın öğrenmedeki başarı düzeyini, öğretim sürecinden sonra kazanılan bilgi ve becerileri ölçeriz. Böylece uygulanan eğitim programı, kullanılan yöntem ve teknikler ve uygulayıcı değerlendirilerek hedeflere ulaşılma oranları belirlenmektedir. Yani, yılda iki kez her çocuk için hedeflere ulaşma ile ilgili olarak bir sonuç elde ederiz. Bu sonuçların değerlendirme raporlarından farkı, sayısal olarak ifade ediliyor olmasıdır.

Verdiğimiz özel eğitim hizmeti belirli aralıklarla ölçülerek, çocuklarımız için, özel eğitim desteğinin en verimli şekilde sunulması amaçlanmaktadır.