Yaratıcı Drama

Super User tarafından yazıldı.. Yayınlanma Makaleler

YARATICI DRAMA UYGULAMALARI

Yaratıcı Drama; herhangi bir olayı, durumu, olguyu, soyut/somut olayı doğaçlama ve tiyatro tekniklerinden yararlanarak sergilemedir.Yaratıcı drama süreci, hazırlık-ısınma çalışmaları, canlandırma, değerlendirme-tartışma aşamalarından oluşur.Çocuk drama yolu ile duygularını tanıma, onlarla birlikte yaşamayı öğrenme ya da onların üstesinden gelmeyi öğrenir.

MERKEZİMİZDE yapılan;Yaratıcı drama uygulamaları ile, çocuklarımızın çevrelerini daha iyi gözlemlediklerini, bir gruba dahil olma ve grupla etkinlikler planlama, uygulama becerileri kazandıklarını gördük. Yaratıcı  drama aracılığı ile, ergen grubumuzdaki çocukların bağımsız hareket edebilme ve karşı cinsi algılama, kendi cinsel kimlikleri ile ilgili olarak rollerin farkına varma, sosyal çevrede uygun becerileri sergileme ve bağımsız yaşama dair pek çok beceriyi kazanabildiklerini gördük. Bu nedenle, özel eğitimde yaratıcı drama tekniğinin çocuklarımıza kazandıracağı beceriler için planlı uygulamalarımıza devam etmekteyiz.

Yaratıcı drama konusunda uzmanlığını almış liderimiz tarafından çalışmalar planlanır ve yürütülür.Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu,Otizm (yaygın gelişimsel bozukluklar, rett sendromu)Öğrenme Güçlükleri,Mental RetardasyonDown SendromuDil ve Konuşma Güçlükleri, Serebral Palsi tanıları izlenen çocuklarda, gelişim düzeyine uygun gruplar oluşturularak atölye çalışmaları düzenlenir.

YARATICI DRAMA ATÖLYE çalışmalarına katılan çocuklarımız;

Grup üyelerini tanır,

Grupla iletişim ve etkileşim sürecine katılır,

Gruba ait olabilme bilincini geliştirir,

Bireysel özelliklerini fark eder,

Mekanı tanıyabilme ve kullanabilme becerisini geliştirir,

Yönergelere uyma becerisini geliştirir,

Uyum sağlama becerisini geliştirir

Oyunları grupla işbirliği yaparak ve kurallara uyarak oynar,

Oyunlarda kazanma kaybetme duygusunu yaşar,

Rol oynama ve doğaçlama becerisi kazanır,

Yeni durumlara adapte olma becerisi gelişir,

Empati becerisini geliştirir,

Görsel algı becerilerini geliştirir,

İşitsel algı becerilerini ve dokunma duyusu ile ilgili duyarlılığını geliştirir,

Beden ve düşünce koordinasyonunu sağlar,

Gözlem yetisini geliştirir,

Dikkatini kişi, nesne ve durumlara yoğunlaştırır,

Hızlı karar verebilme ve strateji belirleme becerisini geliştirir,

Güven duyma ve güven hissettirme becerisini geliştirir,

Problem durumlara çözüm önerisinde bulunur,

Olay ve durumlar karşısında hissedilen duygu ve düşünceleri ifade eder.