Kaynaştırma Birimi

Super User tarafından yazıldı.. Yayınlanma Birimler

Kaynaştırma, özel gereksinimli öğrencilerin akranlarıyla birlikte ve onlarla aynı sınıfta eğitim görmesi olarak tanımlanabilir.

2000 yılında yürürlüğe giren Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’nde kaynaştırma “özel eğitim gerektiren bireylerin, yetersizliği olmayan akranları ile birlikte eğitim ve öğretimlerini resmi ve özel okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve yaygın eğitim kurumlarında sürdürmeleri esasına dayanan destek eğitim hizmetlerinin sağlandığı özel eğitim uygulamalarıdır” şeklinde tanımlamaktadır.

Kaynaştırma eğitimine dahil edilen özel gereksinimli öğrenciler, sosyal yaşam ve eğitim sürecinde, yaşıtlarıyla birlikte olabilme fırsatını elde ederler. Bu birliktelik özel gereksinimli öğrencilerin akademik becerilerde, günlük yaşam becerileri ve sosyal becerilerde diğer çocukları model almalarında önemli rol oynar. Sosyal bir çevre içerisinde diğer çocuklarla paylaşılan yaşantılar, bu öğrencilerin daha sonraki yaşamlarında birer birey olarak toplumun kendilerinden neler beklediğini öğrenmelerineve bu beklentilere cevap vermelerine zemin hazırlar.

MERKEZİMİZE devam eden kaynaştırma öğrencilerimizin takibinin sistematik olarak yapılabilmesi ve destek eğitim hizmetinin planlanarak uygulanması amacıyla merkezimiz bünyesinde bir kaynaştırma birimi kurulmuştur. Birimimiz, kaynaştırma öğrencilerinin öğretmenlerine, karşılaştığı akademik ve davranışsal problemlerin çözümünde danışmanlık yapmaktadır.

Kaynaştırma Birimimiz;

Kaynaştırma programına yerleştirilen öğrencilerimizin başarılarını artırmayı hedefler. Özel eğitim gereksinimi olan öğrencimizin düzeyine uygun bir okula yerleştirilmesi ile birlikte özel eğitim öğretmeni, okul yöneticileri, rehber öğretmen, sınıf öğretmeni ve ailenin aktif katılımı ile bireysel eğitim programları hazırlanarak programın uygulamaları için sınıf öğretmenine model olunmaktadır. Böylece, öğrencimiz için en az kısıtlayıcı uygun eğitim ortamının oluşturulmasını sağlamaya çalışır.

Kaynaştırma programına devam eden öğrencilerimiz için hazırlanan bireyselleştirilmiş eğitim programları ile çocuklarımız için eşit eğitsel fırsatları yaratmayı hedeflemekteyiz. Aynı zamanda, gelişmeler belirli aralıklarla izlenerek kaydedilmekte ve ailelerimize kaynaştırma programı ile ilgili bilgi verilmektedir.