Otizm Birimi

Super User tarafından yazıldı.. Yayınlanma Birimler

Otizm, çok özel bir iletişim bozukluğudur. Bununla birlikte son zamanlarda nedenleri üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda otizm için; “Sosyal etkileşimde bozukluk, dil, konuşma ve sözel olmayan iletişimde gerilik ile birlikte tekrarlayıcı ve stereotipik hareketler ile karakterize merkezi sinir sisteminin gelişimsel bir bozukluğudur.” denmektedir.

MERKEZİMİZE Otizm, yaygın gelişimsel bozukluk, asperger sendromu, sosyal ilişki güçlüğü gibi tanılarla başvuran çocuklarımız için OTİZM BİRİMİMİZ hizmet vermektedir.

Otizm birimi; birime yerleştirilen çocuk için uluslararası kabul görmüş, Türk çocukları için uyarlanmış testleri ve ölçüt bağımlı ölçü araçlarını kullanarak değerlendirmeleri yapar. İletişim becerileri, dil ve konuşma becerileri, anlama- anlamlandırma becerileri, işitsel ve görsel algı becerileri, kavram becerileri ve akademik beceriler, belleği kullanım durumu tek tek değerlendirilmektedir.

Değerlendirme basamağı sunulacak eğitim hizmetinin planlaması açısından çok önemlidir. Aile görüşmelerinin ardından  değerlendirmeler yapılmaktadır. Değerlendirmeler, birim danışmanı, birim sorumlusu ve birimde yer alan eğitimciler tarafından yapılarak veriler toplanmakta tüm verilerin analiz edilmesinin ardından çocuğun katılacağı programlar belirlenmektedir.

Davranışçı terapi (UDA) (ABA)
Akademik eğitim,
Duyu Bütünleme Terapisi (duyusal entegrasyon)
Oyun terapisi,
The Floor time (yerde iletişim zamanı)
Milieu Teaching (arttırılmış çevresel öğretim)
Teach ......... gibi programların hangisine/hangilerine katılacağı, uygulama yöntemleri (öğretim modeli) belirlenmektedir.

Her çocuğun gereksinimleri farklı olacağından, merkezimizde tek tip otizm programı gibi bir düzenleme yoktur. Her çocuk için yapılan değerlendirme sonuçlarının analizleri yapılır bu analizlerin sonunda çocuk için hazırlanan bireyselleştirilmiş eğitim planı oluşturulur.

Bireyselleştirilmiş eğitim planlamasında çocuğun ailesinin durumu analiz edilir ve çocuğun yakın çevresindeki kişilerin de programa dahil olarak aile eğitim hizmetine katılımı sağlanır.

Bu grupta yer alan çocuklarımızla çalışan donanımlı bir uygulama ekibine sahibiz.

Bir çocuğun gelişimsel sürekliliğinde ailenin rolü ve önemi büyüktür. Bu nedenle ailelerimizin terapilere katılarak uygulama biçimlerini ve becerilerin sıralamalarını öğrenmesini çok ama çok önemsiyoruz. Çocuklarımızın bu yolculuğunda her birimizin yaptıkları ve yapacakları büyük önem içermektedir.

Doğru zamanda,
Doğru yöntem ve tekniklerle,
Doğru uygulamalar yaparak çocuklarımızı geleceğe taşımaktayız.